.Tobias Stiftelsen har till ändamål att stödja och

upprätthålla ett svenskt stamcells (benmärgs)

donatorregister, och att stödja forskningen kring dels

stamcellstransplantationer, dels blodsjukdomar som

kan behandlas med stamcellstransplantation.