Tobias Stiftelsen

Tobias Stiftelsen har till ändamål att stödja forskningen kring både stamcellstransplantationer och sjukdomar som kan behandlas med stamcellstransplantation.

Tobias Stiftelsen grundades av Marcus och Gunilla Storch år 1992, vilka genom sitt arbete bidrog starkt till etableringen av ett nationellt stamcellsregister i Sverige. 

Tobias Stiftelsens pågående forskningsanslag. 
För år 2020 tilldelades Magnus Tobiasson och Eva Hellström Lindberg, båda verksamma vid Karolinska Institutet, ett anslag om 10 miljoner kronor över 5 år, för forskning kring tidig upptäckt av återfall efter stamcellstransplantation hos patienter med blodcancersjukdomen myelodysplastiskt syndrom.

Under 2023 tilldelades Mattias Carlsten vid Karolinska Institutet ett femårigt anslag på 5 miljoner kronor för forskning med syfte att förbättra utfall och livskvalité för patienter dom genomgått stamcellstransplantation.

Tobias Stiftelsens jubileumsskrift 
I samband med Tobias Stiftelsens 25-årsjubileum utgavs en jubileumsskrift som belyser Stiftelsens historia, dess uppnådda resultat och dess framtida perspektiv inom området för stamcellstransplantationer. Du kan läsa jubileumsskriften genom att klicka på nedanstående länk.

Film om Tobias Stiftelsens historia