Tobias Stiftelsen

Tobias Stiftelsen har till ändamål att stödja forskningen kring dels stamcellstransplantationer, dels sjukdomar som kan behandlas med stamcellstransplantation.

Tobias Stiftelsen grundades av Marcus och Gunilla Storch år 1992. Deras arbete bidrog starkt till att Sverige fick ett nationellt stamcellsregister. 

Tobias Stiftelsens pågående forskningsanslag. 
Tobias Stiftelsens anslag 2020 har tilldelats Magnus Tobiasson och Eva Hellström Lindberg, båda vid Karolinska Institutet. Anslaget uppgår till 10 miljoner kronor över 5 år, för forskning kring tidig upptäckt av återfall efter stamcellstransplantation för patienter med blodcancersjukdomen myelodysplastiskt syndrom.

2023 tilldelades Mattias Carlsten vid Karolinska Institutet ett femårigt anslag på 5 miljoner kronor för forskning för att förbättra utfall och livskvalité för transplanterade patienter.

Tobiasstiftelsens jubileumsskrift 
I samband med Tobias Stiftelsens 25-årsjubileum utgavs en jubilemsskrift om Tobias Stiftelsens historia med uppnådda resultat och framtida perspektiv vad gäller stamcellstransplantationer.