Årsredovisning

Här har du möjligheten att ta del av vår årsredovisning. Vi eftersträvar så minimala administrativa kostnader som möjligt för att utnyttja alla bidrag till fullo och till rätt ändamål.