Länkar

World Marrow Donors Accociation
WMDA är en internationell organisation som omfattar 75 benmärgsregister från 53 länder och 53 register över stamceller från navelsträng från 36 länder. Organisationen har en databas med över 40 miljoner stamcellsdonatorer.

Tobiasregistret
Tobiasregistret är det svenska registret för blodstamceller. Genom registret finner sjuka människor passande givare av blodstamceller.

Karolinska Institutet
Karolinska Institutet är ett forskningsintensivt universitet. Större delen av budgeten på 6,5 miljarder kronor går till forskning. Karolinska Institutets forskare står för omkring 45 procent av den statsfinansierade medicinska forskningen i Sverige.

Kungl. Vetenskapsakademien
Kungl. Vetenskapsakademien är en oberoende organisation, vars uppgift är att främja vetenskaperna, företrädesvis matematik och naturvetenskap, samt stärka deras inflytande i samhället.