Stöd Stiftelsen

Bankgiro
901-0042

Plusgiro
90 10 04-2
————
För en gåva utfärdas tackbrev.
Vid hyllning skickas information till den hyllade.
Vid dödsfall skickas minnesblad till dödsboet eller begravningsbyrån.